Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Concept - Energi, Miljö & Certifiering

För att reducera "the Carbon Footprint" krävs ny byggteknik.

Energibesparing

 

GBT Concept reducerar energikostnaden för ventilation och klimat med upp till 50%. Hur är det möjligt?

- Vi använder naturlagarna. Svårare än så är det inte.

Däremot krävs det kunskap och rätt teknik för att nå dessa mål. Vi har tekniken och kunskapen.

Genom oberoende tester vet vi att det krävs dubbelt så mycket energi för att ventilera(halvbra) med takmonterade don jämfört med GBT Concept. Samma tester har visat att det krävs ca sju gånger så mycket energi för att hålla klimatet med takmonterade don(ex kylbafflar).

Ventilation och klimat som leds ut genom golvmonterade don för att via egenkonvektion transportera bort föroreningar(värme och partiklar) halverar energikostnaden och förbättrar inomhusmiljön. 

Var säker på att du använder rätt brickor i samspelet med miljön.

Miljö

 

Sustainable Building  - den internationella termen för uthålligt byggande.

Att med rätt material, till rätt mängd, till stor del återvunnet, och av en kvalitet som möjliggör lång livslängd och som direkt eller indirekt påverkar vår miljö så lite som möjligt är målet.

Ambitionen kanske finns, men vägen för att uppnå detta kan vara både lång, krokig och snårig.

GTB Concept har redan produkter som fyller de hårda miljökrav vi måste ställa nu och i framtiden. Att leverera med miljövänliga transportlösningar för att ytterligare skona miljön är också vår ambition.

När en certifiering är målet, hämtas en stor andel av de poäng som behövs för ex LEED Platinium, eller BREEAM med produkter och lösningar som ingår i GBT Concept.

"Green Building" status uppnås enklast genom att installera ett klimatgolv(Under Floor Air Distribution, UFAD internationellt).