Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

INSTALLATIONSGOLV med ventilation - kyla - värme

Zonaggregatet levererar ventilation kyla och värme för att styra macroklimatet.

Omblandande eller deplacerande ventilation - det är frågan.

När man tittar på de två bilderna nedan är väl svaret ganska givet.

Det faktum att ett omblandande ventilationssysten kan ha en maximal(teoretisk) verkningsgrad på 50%(med ett normalt utfall på 30-40%) mot ett deplacerande system med en verkningsgrad på upp till 85% borde göra valet enkelt.

Tyvärr är omblandande system fortfarande vanligast.

GBT Concept tillför ventilation och klimat från golvet.

Vi låter naturlagarna i form av termik och egenkonvektion sköta värmeväxlingen där det finns föroreningar att transportera bort. Övriga ytor behöver vi inte bry oss om.

Installationsgolvet med olika klimatzoner fungerar som lunga i ventilations och klimatsystemet. Ett Zonaggregat med kyla och värmebatteri, filter, fläktar och styrsystem övervakar klimatet i ytor om 150-400m² utifrån kombination intern / extern värmelast.

 Stratifieradventilation

Mixed ventilation

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående bilder visar skillnaden mellan omblandande och stratifierad ventilation. När ventilationen tillförs från golvnivå transporteras föroreningar bort från vistelsezonen, i ett omblandande system späds de ut.

 

Golvaggregatet styr microklimatet genom att leverera rätt mängd tempererad luft till närmiljön.

Ventilation och klimat där det behövs.

Det område där du och jag vistas under dagen, din arbetsplats, ditt kontor eller ditt skrivbord ska vara det primära målet för bra ventilation och klimat.

Att lägga energi och resurser på att ventilera exempelvis ett hörn och hålla entemperatur i det hörnet på 21° måste betecknas som slöseri med energi.

Tyvärr är det precis så man normalt sett bygger i dag. Man skiljer inte på vistelsezon och övriga ytor utan ventilerar, kyler och värmer lika mycket överallt.

Vår filosofi är att transportera bor värmen enbart där den genereras. Runt datautrustningar och personer som arbetar, inget annat. Så sparar vi energi, miljö och pengar.

GBT Concept har en verkningsgrad på 60-80% beroende på vilken miljö det är installerat i. Vi håller temperaturen inom ett behagligt komfortspann. Vi kontrollerar co²-halten så att den aldrig går över 700PPM. Kort sagt vi halverar energikostnaden och skapar samtidigt en bättre inomhusmiljö.

Vårt golvdon levererar exakt mängd ren och frisk luft, i rätt temperatur, för att hålla komfortkravet. Donet är dessutom mycket lätt att placera om i det fall skrivbordet flyttas eller arbetsplatsen ändras på något sätt. Ett patenterat galler sprider den friska luften i rummet utan störande ljud eller drag.

 

 

CFD värmeplymer

CFD bild av termik i ett rum. En plym av värme stiger, området i plymen ersätts av tempererad luft från golvnivå.