Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

Installationsgolv med Eldistribution

GBT PowerTrack Elskenor samt Bordsuttag

På bjälklaget ligger elskenor, en 1-fasskena, röd, för prioriterad(data)kraft samt en 3-fasskena, vit, för ventilation, allmänkraft samt belysning.

I västeuropa, med många års erfarenhet av installationsgolv, har man under åren utvecklat tekniska lösningar för att underlätta installation av övriga försörjningar i lokaler.

 Detta gäller framförallt för eldistribution i plan. Fabrikstillverkade elskenor (PowerTracks) med färg och nyckelkodade uttag. 1-fas och 3-fas skenor för upp till 60/63A.

 

 

Nyckelfärdiga lösningar för matning upp till skrivbord eller golvbrunnar.

Avsäkrade uttag för större driftsäkerhet, men framförallt hög tillgänglighet, stor flexibilitet samt billigt, enkelt och snabbt montage.

 

 

Power Tracks lay out

 

 

 

 

 

 

 

 

Typexempel på lay-out med PowerTracks, golvbrunnar samt bordsuttag i ett helt modulärt system 

Bordsuttag med färgkodade uttag.

De färgkodade bordsuttagen gör att alla uttag används på rätt sätt. Röda uttag för prioriterad elförsörjning till datorer via UPS, svarta för allmänkraft samt grå till belysning. Plats för tele / data uttag ex Keystone.

Bordsuttag med försörjn fr golv

Bordsuttag med komplett försörjning från PowerTracks under installationsgolvet. Kabelgenomföring i golvplattan som är lätt att flytta. Få kablar och lättstädat.