Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT FLOOR

INSTALLATIONSGOLV - DATAGOLV

Golvplattan

Sprängskissen visar golvplattan med kärna av spån eller kalciumsulfat, ytskikt, kantlister samt aluminiumfolierad eller stålplåtsförsedd undersida

En golvplatta för installationsgolv eller datagolv har ett standardmått av 600 x 600mm. Specialmått från 200 x 400mm upp till 600 x 1200mm kan levereras.

Den färdiga plattan inklusive ytskikt är 32 - 40mm beroende på typ av kärnmaterial och ytskikt.

Plattan har lätt fasade sidor för att enkelt kunna hanteras i ett färdiglagt golv. Sidorna är försedda med kantband för att hermetiskt stänga plattan och därmed göra den mer resistent för yttre påverkan.

Undersidan är, beroende på material, försedd med en tunn aluminiumfolie eller enbart primad. Plattan kan dessutom förstärkas med en tunn stålplåt på undersidan för mer extrema belastningskrav.

Golvplattan kan enklast delas in i två olika materialkategorier;

- HDF Spånkärna, oftast 38mm tjocklek, för datorhallar, ställverk, undercentraler och övriga teknikutrymmen där tillgängligheten under installationsgolvet är avgörande.

Vanligaste ytskikt är antistatisk vinyl eller linoleum. Plattan kan förstärkas med en stålplåt i botten.

- Calciumsulfat, även kallad inert platta, är ett dött, obrännbart material, 30 - 36mm tjocklek. Användningsområdet är framförallt kontor, butiker, köpcentra, skolor, mässor och utställningar samt offentliga miljöer typ bibliotek, muséer och konsthallar där ljudkrav, krav på bärighet och olika typer av ytskikt är dominerande.

Råvaran som nästan samtliga golvproducenter använder kommer från två olika leverantörer i Europa. Detta innebär att valet av golvproducent avgör kvalité på den färdiga plattan. 

För calciumsulfatplattan finns inga begränsningar i valet av ytskikt. Vanligast är löslagd textil, då levereras plattan utan ytskikt, enbart primad och textilen läggs på plats. Parkett, keramiska plattor eller natursten typ marmor eller granit är också vanligt förekommande.

Parkettgolv kräver en extra tanke i samband med projekteringen.

I Norden, med stor skillnad i luftfuktighet mellan vinter och sommar, är det olämpligt att installera parkett med oljat ytskikt. Det oljade ytskikt är helt öppet för påverkan av fukt och kommer därför att röra sig mycket under året. Ett oljat ytskikt är dessutom dåligt för inomhusklimatet då oljan konstant emitterar miljö- och hälsomässigt skadliga produkter. Ett oljat golv har dessutom mycket höga underhållskostnader eftersom golvytan, under de första åren, måste oljas kontinuerligt för att mättas och bli slitstark.