Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Floor

INSTALLATIONSGOLV - DATAGOLV

Sprängskiss på ett komplett installationsgolv med balkförsett underrede.

Installationsgolven har haft en minst sagt trög start i Sverige och övriga Norden.

I början var det datorhallar som "krävde" upphöjda golv, datagolv, för att fungera. Material med spånkärna för att vara lätt att hantera. När sedan en del kontor utrustades med datagolv var det fortfarande datorhallsprodukter, golvplattor med spånkärna som användes. Det materialet gav golvet dåligt rykte med ljudproblem samt att materialet var mycket fuktkänsligt.

Under 90-talet kom nya material. Kalciumsulfat blev standard som kärnmaterial och förutsättningarna förändrades. Tyvärr gick det inte lika snabbt att tvätta bort det dåliga ryktet. Ett nytt namn, "Installationsgolv" hjälpte dock till i den processen.

Utländska företag som etablerade sig och letade kontorsytor i Norden "krävde" installationsgolv och det tvingade fram en snabbare acceptans bland byggare och fastighetsägare. Nyutvecklad teknik med "klimatgolv", se GBT Concept, där utrymmet mellan bjälklag och installationsgolv användes som kanal för ventilation och klimat bidrog också.

Perfekta användningsområden för installations och klimatgolv är kontor, butiker, offentliga miljöer som museer och bibliotek, banker, skolor och andra utbildningscentra och callcenters. Miljöer där kravet på flexibilitet, inomhusklimat, information och datakommunikation är högt. 

Ett nytt draglok för den senaste byggtrenden är den Nordamerikanska byggmarknaden med krav på energibesparing och uthålligt byggande(sustainable building technology). Byggteknik där ventilerade installationsgolv(UFAD) bidrar som en av de viktigaste nycklarna till LEED, BREEAM och Green Building certifikat.

Här finns det oändliga möjligheter för de fastighetsägare som vill ligga i framkant med sina ROT eller utvecklingsprojekt och samtidigt spara pengar på elenergi.

För att snabbt komma till tekniska dokument och broschyrer för nedladdning tryck:

DownLoad