Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Concept i korthet;

Ett helt modulärt byggsystem med energibesparing och miljötänkande i fokus.

 

Ekonomi, Energibesparing, Kvalitet, Miljö och Flexibilitet är vårt huvudbudskap.

Fördelar med GBT Concept;

- Enkel och billig projektering

- Kort byggprocess. 

- Låg TCO. 

- Energibespring.

- Miljöbesparing.

- Höjer värdet på investeringen.

- Öppnar för generösa avskrivningsmöjligheter.

 

Redan för 2000 år sedan användes teknik med klimat och ventilation i golvnivå. De romerska termerna fick sin försörjning av värme och kyla från golvet. Senare, i slutet av 1800-talet, använde Paris operahus samma teknik, men vad har hänt sedan dess??

GBT Concept driver tekniken vidare. En energibesparing på 50% för att ventilera, värma och kyla luften i ett rumsmiljö är fullt möjligt. 

Reduktionen av luftburna partiklar i olika storlekar blir omkring 60%. 

Ett effektivt styrsystem kontrollerar CO2-halten och håller luftkvalitéen långt under gällande gränsvärden.

Vi använder material och komponenter som går att återanvända vid ombyggnationer. Material och komponenter med lång livslängd och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Tillsammans med låg energiförbrukning möjliggör möjliggör detta en enklare anpassning till Green Building och andra miljöklassningar typ LEED och BREEAM

Installationsgolvet är basen i ett helt modulärt byggsystem med klimat och ventilation. Infrastruktur för el och övrig kommunikation samt modulväggar, belysning och släcksystem är anpassade tilläggskomponenter.

Funktionen hos samtliga delar beskrivs utförligt på de flikar som finns under GBT Concept.

För att komma till filer för nerladdning, tryck;DownLoad