Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT FLOOR - INSTALLATIONSGOLV- DATAGOLV

Ytskikt

Alla ytskikt går att kombinera. I det här fallet parkett och aluminium.

De ytskikt som är möjliga att fabriksapplicera på en golvplatta är i dag närmast oändligt. Brukarkrav och teknik har utvecklat nya applikationsmetoder.

Ytskikten kan lättast delas in i olika kategorier;

PVC, Vinyl(antistatiskt);

- För datahallar, kontor och butiker med medelhög trafik

Linoleum(antistatiskt);

- För datahallar, kontor och butiker med medelhög trafik

Parkett;

- För kontor och butiker med lågt till medelhögt slitage(beroende på träets hårdhetsgrad)

Keramiskt;

- För kontor, butiker, restauranger och receptionsområden med hög trafik.

Natursten(skiffer, marmor, granit etc);

- För kontor, butiker, restauranger och receptionsområden med hög trafik.

Metall(aluminium, koppar, rostfritt stål);

- För butiker, show rooms etc.

Textil;

- För kontor och butiker. Läggs i rutor 500x500mm alt 600x600mm på installationsgolv  utan ytskikt efter att golvet är monterat. Textilen fästs med klibblim mot golvplattan.

För bilder klicka här!      

 

Mest speciell, och det material som kräver mest eftertanke innan man beslutar om kvalitet är parkett.

Det är det enda av ovanstående produkter som är organiskt. Det är därmed det enda materialet som påverkas av den omgivande miljön. Den påverkas av såväl fuktig som torr luft. Behandlingen av parketten, lackering eller oljning påverkar också materialet. En lackad yta blir mer hermetisk och gör att trävirket påverkas i minder grad, en oljad yta är öppen för omgivningen och påverkas mer.

Golvet måste oljas minst två gånger om året under de första åren för att skapa en slitstark yta. En förhållandevis kostsam och omständig procedur. All inredning måste flyttas och det måste utföras under helger för att oljan ska hinna torka innan golvet åter kan användas.

Dessutom emitterar oljan konstant ämnen som är skadliga för människan och miljön.

Vid val av parkettyp måsta man också ta hänsyn till trafikintensitet i den miljö den ska fungera. Hårdheten(Brinelltalet) på träetmåste beaktas. Bambu, björk och ek är förhållandevis hårda träslag, medan ask är betydligt mjukare.