Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Concept under installation. Ett lackat betonggolv ger en ren kanal för ventila-tion och inomhusklimat.

Vi projekterar, levererar och installerar det kompletta byggsystemet GBTConcept med ventilation och klimatteknik i Norden och de Baltiska länderna. Vi levererar och installerar dessutom installations- och datagolv, ställ-verksgolv samt andra tekniska golvprodukt-er. 

Tillsammans har vi, sedan 1990, arbetat med installations-golv / installasjonsgulv, klimatgolv / klimagulv och datagolv / datagulv i olika utföranden och för olika ändamål.

Vår hemsida visar ett urval av de olika möjligheter som skapas genom att bygga med installationsgolv. Vi beskriver GBT Concept, ett "Turn-Key" byggsystem som gör det möjligt att bygga grönt, uthålligt och flexibelt med installationsgolv som bas.

Vi har, genom vår erfarenhet, den kunskap som krävs för att stötta konsulter, arkitekter och inköpare i beslutsprocessen inför ett projekt. Den kunskapen delar vi gärna med er då det leder till bättre genomförda projekt med installationsgolv som bas.

- Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan spara tid, pengar och miljö!

 

 

 

Antal besökare [counter]. 

.... Nyheter......

Ännu ett projekt för GBT Concept i Norge

2014-08-26

Vi signerade i dag ett kontrakt för ytterligare en leverans av komplett GBT Concept. Även denna gång blir entreprenaden i Fredrikstad, Norge.

Avgörande faktor förutom energibesparing och flexibilitet var att GBT Concept möjliggör reducerade bjälklagsavstånd vilket var en förutsättning för det antal våningar som önskades i projektet.

Det rör sig om ca 2.850m2 som ska förses med vårt byggsystem. 90% av samtliga kontorsytor är redan uthyrda till företag inom teknik och design.

Entreprenaden beräknas starta före jul och pågå till månadsskiftet mars/april.

Nytt projekt för GBT Concept

2013-04-15

Wilberg Atrium, ett nytt BREEAM klassificerat kontor ska byggas i Fredrikstad, Norge. GBT Concept Byggsystem blev avgörande för att klara BREEAM-klassificeringen. Vi kommer att leverera installationsgolv, ventilation, klimatutrustning, styrsystem, elsystem samt spridningsnät för tele/data till samtliga kontorsytor på ca 2.700m2. Installationen påbörjas under hösten.

Installationsgolvs-entreprenad

2013-02-28

BMC, Universitetet Uppsala.

GBT Concept lägger till ytterligare en installationsgolvsentreprenad. En tillbyggnad på Biomedicinskt centrum ska byggas med installationsgolv. totalt rör det sim om ca 1.535m2 golv som ska levereras om monteras under våren.

Installationsgolvs-entreprenad

2013-02-20

Kv Gångaren Stockholm.

GBT Concept har fått order på 1.570m2 installationsgolv med kärna av kalciunsulfat som ska installeras under våren.

Ny Serverhall i Stockholm - Vi levererar  och installerar datagolv.

2012-08-30

Data Center Technology AB (DCT AB) har fått uppdraget att bygga infrastruktur för ny serverkapacitet till ett av våra stora internationella IT-bolag inom kommunikation.

Kontraktet består av två serverhallar samt ett Com-rum och genom-förandet blir i företagets egna lokaler i Stockholm.

I leveransen ingår projektering samt leverans och installation av kylutrustning, datagolv, elfördelning, UPS, släckutrustning och larmer. I tillägg till basinstallationen levereras även dataracks samt kablage och hyllsystem. 

Det hela skall vara testat och klart för överlämning  2012-09-30

Nytt projekt för GBT Concept . Denna gång 3.500m2 ROT i Bergen.

2012-03-30

3.500m2 ROT-projekt. En total ombyggnation av inre ytor med installationsgolv, klimat och ventilation. Objektet, Kv Murehjörnet, är ett gammalt kontors och handelshus i centrala Bergen vid Strandkaja.

Installationsarbeten beräknas starta under maj månad och pågå till mitten av juli. 

Etapp 2 startar i Trondheim

2011-09-26

EC Dahl Eiendom har kontrakterat en hyresgäst till de översta två planen på Olav Tryggvasons Gate 12 i Trondheim. Det innebär att slutinstallation av GBT Concept ska vara klar till slutet av april 2012. Projektering av dessa ytor påbörjas omedelbart. Montagestart beräknas till början av januari.