Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

Vaerstetorget 1, Fredrikstad, Norge

Byggperiod december 2014 - april 2015.

Hyresgäster: ATEA, Ramböll, Sparbanken 1, Metra Eiendomsmegling, Griff Arkitektur, Meter Arkitektur, Hammerstad Maskin, Rom for Flere, Monica Stavem Design 

2850 m2 kontor med installation av GBT Concept. Ventilation, klimat, styrutrustning, installationsgolv, komplett eldistribution i plan samt cat. 6A tele/data spridningsnät i plan

 • Hel fasad.JPG

  Vaerstetorget 1, Fredrikstad, Norge, huvudfasad

 • Gavel väst.JPG

  Sydgavel med företagsnamn

 • Baksida.JPG

  Baksida med terrass samt serviceportar

 • Gavel ost.JPG

  Valv med framtida plats för uteservering under tak

 • Detalj fasad.JPG

  Detalj av fasad

 • Valv.JPG

  Detalj av valv

 • hyresgäster.JPG

  Presentation av hyresgästerna vid entré

 • Atrium på G.JPG

  Ljusgården tar form under byggprocessen

 • U bygg inv.JPG

  Under byggprocessen

 • Avlopp u golv.JPG

  Montage av spillvattenrör på bjälklaget

 • elskena montage.JPG

  Installation och montage av PowerTracks har påbörjats

 • Elskena 25 45.JPG

  Två separata matningar. 25A för FU / FUC golvaggregat och 40A för allmänkraft samt belysning. 

 • Detalj elskena 1.JPG

  PowerTrack monterat på bryggor för att säkra eldistributionen vid en eventuell vattenskada

 • anslut elskena.JPG

  Anslutningspunkter PowerTrack för matning från elskåp

 • Trådkorg.JPG

  Trådkorgar på bjälklag förberett för utrullning av tele / datakablage cat. 6A

 • Datakablage ut.JPG

  Tele / datakablage monterat direkt ut från datarack

 • Datakablage växling.JPG

  Enkla och smidiga passager under installationsprocessen

 • flexkoppling.JPG

  Smarta lösningar för övergångar mellan PowerTrackskenor möjliggör snabbt montage

 • KB utan isol.JPG

  Rör för köldbärare montrat på bjälklag. Försörjer FUC, golvaggregat med tilläggskyla

 • KB isol.JPG

  KB-rör isolerade och klara.

 • FUC i golv.JPG

  FUC Golvaggregat med kylbatteri, ventil med styrdon samt kondenspump färdig för inkoppling

 • Golvmontage 2.JPG

  Installationsgolv under pågående montage. Höjd överkant golv 250mm

 • golvmontage.JPG

  Hela ytan mellan installationsgolv och bjälklag bildar distributionskanal för ventilation och klimat

 • Intriör Griff 1.jpg

  I slutskedet av vårt montage läggs ytskikt. I detta fall textilplattor i olika kvalitet och mönster

 • Keramik.jpg

  En del ytor får keramiska plattor, monterade från fabrik, som ytskikt

 • Intriör Griff 2.jpg

  Miljöbild från en hyresgäst, i detta fall Griff Arkitekter vilka också ritat fastigheten

 • Intriör Griff 3.jpg

  Ytterligare en interiör bild från Griff Arkitekter