Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

Kv Murehjörnet, Bergen

3.500m2 renoveringsobjekt vid Strandkajen i centrala Bergen för Bergens hälsovård där vi projekterar, levererar, monterar installationsgolv med integrerad ventilation och klimat enligt GBT Concept.

 • PB240098.JPG

  Januari 2012. En bild av fastighetens fasad

 • PB240095.JPG

  Januari 2012. Utsikten från fastigheten över hamnen

 • PB240096.JPG

  Januari 2012. Ytterligare en vy från fastigheten med den berömda Bryggen i bakgrunden

   

 • PB240091.JPG

  Januari 2012. Invändigt efter rivningsarbeten

 • PB240089.JPG

  Januari 2012. Mer interiört innan återuppbyggnad

 • P2060028.JPG

  Februari 2012. Stora fina fönsterytor ger ljusa lokaler

 • bild pl 2.JPG

  1:a veckan i maj 2012.

   De första ytorna på plan 2 börjar att få installationsgolvet monterat. Invändiga ytterväggar är monterade och ytbehandlade.

 • bild pl 33.JPG

  Golvmontaget fortsätter i jämn takt.

 • P5160006.JPG

  Perfekt inpassning runt en av våningsplanets pelare. Notera laserinstrumentet som tillsammans med skickliga montörer garanterar ett helt plant och perfekt slutresultat.

 • bild pl 22.JPG

  En stor del av våningsplanet färdigmonterat.

 • P5160004.JPG

  Här saknas bara passbitar mot inner och ytterväggar. Plan 2 samt 3, ca 850m², färdigställdes på ca 10 dagar.

 • Passbitar.JPG

  Passbitar för inkapning mot yttervägg

 • Parkettinstallation bambu.JPG

  Pågående montage av bambuparkett i besöksrum

 • Förberedd nisch ZA.JPG

  Nisch för Zonaggregat förberedd med tilluft, KB/HV

 • Monterad ram ZA.JPG

  Nisch med monterad bärram för Zonaggregat

 • Textil på G.JPG

  Textilläggning på gång

 • Skyddstäckning textil.JPG

  Skyddstäckning av färdiglagd textilyta

 • Bambu övervakn.rum.JPG

  Bambuparkett i övervakningsrum

 • Typplan med placering FU.jpg

  Typplan Kv Murehjörnet med markerade FU-placeringar

 • Placering ZA med ÖD.JPG

  Korridorområde med returluftgaller och Zonaggregat diskret bakom pardörrar

 • ZAplacering med ÖD.JPG

  Detaljbild Zonaggregatsplacering med returluftsgaller

 • ÖD ZA pentry.JPG

  Returluftsgaller till Zonaggregat i pentryområde

 • Rundning med FU.JPG

  Mijöbild under färdigställandefasen

 • Omr med glasvägg.JPG

  Montage av glasväggar i mötesyta

 • Kök u. montge.JPG

  Köksområde under färdigställande

 • Receptionsområde.JPG

  Receptionsområde under färdigställande

 • Kontor mot hamn.JPG

  Kontor med vy över hamnområde. färdigt med ventilation/klimat samt elförsörjning.

 • Färdigt burspråk.JPG

  Burspråk med monterade FU och färdiglagd textilmatta

 • Korridor färdigt.JPG

  Färdigställd korridormiljö

 • Pentry m. el+FU.JPG

  Del av köksområde med färdiginstallerad ventilation och elförsörjning

 • Avtäckning ny fasad.JPG

  Nyrenoverad fasad under avtäckning