Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Concept - principritningar för byggtekniken.

 • GBTconcept-sample1_20.jpg

  Bjälklaget målas med vattenbaserad högblank betongfärg för att skapa en ren ventilationskanal. Därefter monteras underredet för installationsgolvet.

 • GBTconcept-sample1_21.jpg

  Nästa steg är att montera el och tele/ data på bjälklaget.

 • GBTconcept-sample1_22.jpg

  Ventilationsutrustningen passas in på underredet.

 • GBTconcept-sample1_23.jpg

  Detaljer av den utrustning som installeras förutom installationsgolv.

 • GBTconcept-sample1_24.jpg

  Golvplattor med överenskommet ytskikt monteras och skapar locket på ventilationskanalen.

 • GBTconcept-sample1_25.jpg

  Rummet färdigt möblerat och anslutet till de media som ligger under golvet.

 • GBTconcept-sample1_26.jpg

  Rummet med installationsgolv(min. 200mm högt) från en annan vinkel.