Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

STÄLLVERKSGOLV

 

 

Ställverksgolvet har utvecklats för de speciella krav på tillgänglighet, lastkapacitet och stabilitet som krävs i ställverk,  transformatorrum och elcentraler.

Golven bygger på primär och sekundärbalkar och skräddarsys efter de ytor som ska betjänas. Det är dessutom möjliga att lastförstärka ytterligare på områden som används för in och uttransporter av exempelvis transformatorer och annan tung utrustning.

Vi ger en offert som håller baserat på dina behov.