Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT Concept - Ekonomi

 Klimatgolv fördelar

Tabellen till höger behöver ingen ytterligare förklaring till varför det är ekonomiskt fördelaktigt att bygga med  installationsgolv. Integrerar man dessutom ventilation och klimat(HVAC) är dessa siffror ett faktum.

Det enda som kan förstärka de ekonomiska fördelarna ytterligare och göra det ännu mer fördelaktigt att bygga med GBT Concept är;

- Kortare byggtid

- Avskrivningsmöjligheter enligt 20% regeln

- Billigare projektering

- Lägre byggkostnad