Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

Belysning

 

En väl fungerande belysning är en förutsättning för att arbetet ska kunna utföras på ett riktigt sätt.

Rätt ljusintensitet, rätt riktning och så få skuggor som möjligt på arbetsytan är idealiskt för att inte trötta ut ögonen.

Ett indirekt ljus, vilket skapas med Up-Light ger, tillsammans med en andel riktat ljus mot arbetsytan, de optimala förutsättningarna på arbetsplatsen.

Den golvplacerade armaturen, ansluten till arbetsplatsens bordsuttag, garanterar också att ljuskällan alltid är rätt placerad. Den följer lätt med skrivbordet när det flyttas.

En takmonterad armatur riskerar att inte ge rätt belysning om skrivbordet flyttas. Oftast krävs en elektriker för att flytta armaturen = kostnader och väntetider.

Up-Light armaturer finns i ett stort antal utföranden och vi kan vid behov leverera dessa som en del i en entreprenad

 Uplight

 

 Exempel på golvplacerad Up-Light armatur