Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

Hi-Fog SprinklersystemHi-Fog Sprinklersystem

 

Släcksystemets primära uppgift är att rädda liv, inte egendom.

Släcksystemet ska förhindra brandspridning under den tid det tar för människor i byggnaden att ta sig ut.

Att släcka branden och att eventuellt lyckas rädda materiella värden är brandkårens uppgift.

Tyvärr lyckas man sällan släcka branden innan skadegörelsen orsakad av eld och vatten från  släckningsarbetet är så omfattande att resterna rivs, det byggs nytt och försäkringsbolaget betalar.

Hi-Fog släcker även branden, och genom att använda blott 20% av den vattenmängd som en konventionell släckanläggning använder reduceras vattenskadorna.

Hi-Fog är ett högtryckssystem, ca 180bar, som genom vattendimma, "Hi-Fog", absorbera så mycket energi att det effektivt släcker en brand. Andra applikationer för "Hi-Fog" är shipping och off-shore industrin, samt utrymmen typ motorrum där olje eller bensinbränder kan vara ödesdigra och orsaka explosioner.

Installation av Hi-Fog är snabb och kräver lite utrymme. Det rostfria rörsystemet är endast 2″ i matarledningarna och ½″ i spridningsnätet.