Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

CentraldammsugareINSTALLATIONSGOLV - Centraldammsugare

 

Installation av en centraldammsugaranläggning i samband med övrigt montage i installationsgolvet skapar fler vinnare.

Den första vinnaren är inomhusklimatet. Allt som sugs upp transporteras direkt ut ur lokalen.

Den andra vinnaren är personalen. En mer partikelfri miljö ger också förutsättningar för en bättre hälsa och ett bättre hälsotal.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Bilden visar en typinstallation.