Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

INSTALLATIONSGOLV

 

Installationsgolv - basen för miljö och energibesparande byggteknik.

 

Installationsgolvet har många funktioner. Det kan jämna ut ett ojämt bjälklag, det kan gömma kablar, det kan vara en ventilationskanal. Med andra ord ett universialverktyg för smart byggande.

GBT Concept har installationsgolvet som bas. Under golvet distribueras ventilation och klimat i stora volymer med lågt tryckfall och till minimal energikonsumtion. Elförsörjning, tele/datakablage och rörsystem för centraldammsugare delar utrymmet under golv med ventilation och klimat.

Installationsgolv parkett

Ovanpå golvet placerar vi våra modulväggar för att skapa det färdiga kontoret.

Från att ha varit en komponent i datorhallar har installationsgolvet vuxit in i våra kontor, butiker, skolor och offentliga miljöer. Golvet har därmed fått krav på sig att vara en estetisk komponent förutom en byggprodukt. Dessa krav har drivit fram ett stort urval av ytskikt, där enbart fantasin kan innebära begränsningen i urvalet.

Installationsgolvet fungerar lika bra i ett ombyggnadsprojekt som i ett nybygge. En lägsta bygghöjd utan integrerat klimat är 100mm, med klimatfunktion krävs 180mm.

Belastningsmässigt kan golvet hantera stora tyngder, oftast mer än vad byggnadens bjälklag klarar av.

Golv för kontor, skolor, offentliga lokaler samt butiker och shoppinggallerior tillverkas i dag av kalciumsulfat. Kalciumsulfaten är en restprodukt från industrin. Golvplattorna är obrännbara, mycket starka samt ger rummet ett behagligt stegljud likt ett betonggolv med ytskikt.

Att på detta sätt tillvarata restprodukter och omvandla dem till nya produkter spar dessutom vår miljö.

Installationsgolv natursten

 Installationgolv keramisk ytaInstallationsgolv TerazzoBilderna visat ett antal olika materialkombinationer för olika miljöer och olika krav på ytskikt.