Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT CONCEPT SYSTEMBESKRIVNING

 

GBT Concept är skapat utifrån installationsgolvteknik med tilläggskomponenter speciellt utvecklade eller anpassade för att fungera tillsammans i ett byggsystem.

 

GBT Concept uppfyller de energi och miljökrav som omvärld och myndigheter ställer.

Förutom att vara anpassat till uthålligt byggande är GBT Concept även en ekonomiskt fördelaktig byggmetod där såväl grundinvestering, förvaltning och drift(energiförbrukning) är avsevärt mycket lägre än för konventionella byggmetoder.

Ett installationsgolv, min. 180mm över bjälklaget, motsvarar ett installationsutrymme på 600mm i undertak. Skillnaden har betydelse. Behovet av undertak försvinner. 400mm extra våningshöjd skapar volym och frihetskänsla i ett rum och därmed välbefinnade.

Det kan också motsvara en "gratis" extra våning på en begränsad bygghöjd. En normalprojekterad byggnad med 10 våningas maximal bygghöjd kan få 11 våningar om den projekteras med GBT Concept.

Inomhusklimatet, co²-nivåer, partikelhalter och temperaturstabilitet, blir bättre. Större luftflöden och fler luftomsättningar än konventionella system garanterar dessa parametrar. Låga tryckfall och energioptimerade komponenter håller driftkostnaden nere.

Med GBT Concept förkortas entreprenadtiden. De ergonomiska förutsättningarna för installationsarbetarna förbättras eftersom arbetet blir mer omväxlande. Merparten av installationsarbetet sker på golvnivå, eller strax över.

Hyresgästanpassningar och smärre ombyggnationer kan genomföras utan omfattande omprojekteringar. Systemets modularitet och komponentsammansättning medger flytt av väggar, modifiering och anpassning av ventilation samt omfördelningar av verksamheter i en lokal i realtid. Kompetenta fastighetsskötare kan oftast genomföra en stor del av detta arbete själva. Vi kan ställa upp vid behov för att stötta personalen.

Alternativt kan ombyggnationer och underhållsarbeten skötas av oss genom att teckna ett serviceavtal.

GBT Concept levereras med 5 års funktions och komponentgaranti!

Möjligheten finns till ytterligare 5 års förlängning av garantin med ett tilläggsavtal.

NB. Garantin gäller under normalt slitage samt förutsätter service och löpande underhåll enligt Drift & Underhållsföreskrifter.