Klimat och Miljösmart byggteknik i dag     

 

GBT FLOOR

INSTALLATIONSGOLV -DATAGOLV Lastkapacitet

Den standard som används för att fastställa de olika belastningskrav man har på ett installationsgolv utgår vanligen från DIN 12825

Det avgörande är brottgränsen på ett antal olika punkter över en golvplatta med en viss bestämd säkerhetsmarginal. Dessutom definieras plattans absolut svagaste punkt. Detta utförs med olika ytskikt samt med och utan förstärkningsbalkar monterade på golvets underrede.

Mätningarna omfattar både punktlast och distribuerad last.

Punktlasten beskrivs i kiloNewton(kN) / tum² alt dm².

Den distribuerade lasten beskrivs i kiloNewton(kN) / m².

DIN 12825

Det normala för en kontorsmiljö är klass 2A enligt DIN12825. Det motsvarar en punktlast på 3kN på plattans absolut svagaste punkt, med eller utan förstärkningsbalk samt en säkerhetsmarginal på 2 med en maximal nedböjning av plattan med 2,5mm.

Detta krav uppfylls normalt av en 34 mm tjock platta av kalciumsulfat med ett underrede utan förstärkningsbalk.

För att optimera plattmaterial och typ av underrede mot krav, funktion och pris kontakta oss för en riktig teknisk lösning.